Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuïstiekbesprekingen

Over moed en morele gevoeligheid in de (complexe) zorgpraktijk

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert ook dit najaar weer een openbare casuïstiekbespreking. Deze bijeenkomst wordt gehouden op
Donderdag 8 december 2022 van 19.00 – 21.30 uur

Waar

Cultureel Centrum De Pas
De Misse 4 • 5384 BZ Heesch Inloop vanaf 18.30 uur met koffie en thee

Programma

Als zorgverleners krijgen we allemaal wel eens te maken met de twijfel of je goede zorg hebt verleend of dat je blijft zitten met een gevoel dat er iets wringt. Vaak wordt dat gevoel veroorzaakt doordat je niet hebt kunnen zorgen / handelen in overeenstemming met waarden en normen die voor jou belangrijk zijn.

Tijdens deze avond gaan we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk aan de slag met de begrippen ‘normatieve professionaliteit’ en ‘zingeving’. Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk – en vooral helpend – om je bewust te zijn van je persoonlijke en professionele normen en waarden. Daarnaast gaan we in op zingeving en spiritualiteit.

Sprekers

  • Karin van der Horst, Geestelijk verzorger , Ziekenhuis Bernhoven
  • Carolien Raap, voorzitter tijdens deze avond, verpleegkundig consulent palliatieve zorg Ziekenhuis Bernhoven en medewerker deskundigheidsbevordering Netwerk Palliatieve Zorg

Voor wie

Deze avond is voor jou als professional; verzorgende / verpleegkundige / maar ook voor vrijwilligers en andere belangstellenden werkzaam binnen de palliatieve zorg.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Accreditatie wordt aangevraagd.

Aanmelden: info@netwerkpalliatievezorg.info

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen