Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Thema/Casuïstiekbespreking

Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen. De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuïstiekbesprekingen

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert in 2024 openbare casuïstiek/thema bijeenkomsten op
17 april Thema: ALS   De presentatie van deze bijeenkomst is terug te vinden op de nieuwspagina van deze website.
24 september: Thema: Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
21 november Thema: volgt

Voor wie

Deze avond is voor jou als professional; verzorgende / verpleegkundige / maar ook voor vrijwilligers en andere belangstellenden werkzaam binnen de palliatieve zorg.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Accreditatie wordt aangevraagd.

 

Toestemming(Vereist)