Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Gesprek in de laatste levensfase

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als artsen en andere hulpverleners vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk. Een open, tijdig en goed contact helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven en sterven. Dit geeft patiënten meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid. Artsen horen de keuze tot het stoppen met behandelen te bespreken als genezing niet meer mogelijk is.

Inmiddels zijn er landelijk handreikingen en instrumenten ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het aangaan van het gesprek over de laasts levensfase. Hieronder een overzicht gerangschikt naar doelgroep.

Voor hulpverleners

Voor patiënten en naasten

  • De brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde‘ helpt bij gesprekken tussen patiënt en arts over het levenseinde
  • Regionale folder ‘Wat als ik niet meer beter word
  • De website van Oss-Meierijstad-Maashorst geeft informatie over palliatieve zorg en de mogelijkheden in de regio.
  • Op de website www.doodgewoonbespreekbaar.nl is informatie, tips en ervaringen van anderen te vinden over het bespreekbaar maken van van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben. Deze website is met name bedoeld voor stervenden en hun omgeving. Ook kan de patiënt de laatste wensen noteren in het wensenboekje.
  • Samen bouwen aan vertrouwen, handvaten voor gesprekken voor zowel de zorgverlener als de patiënt.
  •  Inschakelen van een geestelijk verzorger. Klik hier voor de folder.