Naar hoofdinhoud

Welkom bij het Netwerk Palliatieve Zorg

Wij richten ons op de kwaliteit van leven

Palliatieve zorg is de totale zorg voor mensen met een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte en zijn naasten en richt zich op de kwaliteit van leven. De belangrijkste doelstelling van de Netwerken Palliatieve Zorg is zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio’s Oss-Meierijstad-Maashorst en ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (Definitie Wereldgezondheidsorganisatie WHO 2002).

Maashorst panorama

Belangrijke uitgangpunten bij palliatieve zorg:

  • Niet de genezing van de patiënt, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is het doel;
  • Er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten, van pijn of benauwdheid tot angst of woede;
  • Psychologische en spirituele aspecten van de zorg zijn geïntegreerd;
  • Er is emotionele ondersteuning voor de patiënt én zijn naasten;
  • Er is begeleiding bij existentiële vragen, vragen over de zin van het leven, vragen als ‘waarom ik?’;
  • Autonomie van de patiënt.