X
Welkom bij het Netwerk Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is de totale zorg voor mensen met een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte en zijn naasten en richt zich op de kwaliteit van leven.

De belangrijkste doelstelling van de Netwerken Palliatieve Zorg is zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio's Oss-Meierijstad-Uden en 's-Hertogenbosch – Bommelerwaard.

 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (Definitie Wereldgezondheidsorganisatie WHO 2002).

 

Belangrijke uitgangpunten bij palliatieve zorg:

  • niet de genezing van de patiënt, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is het doel;
  • de dood is een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten, van pijn of benauwdheid tot angst of woede;
  • psychologische en spirituele aspecten van de zorg zijn geïntegreerd;
  • er is emotionele ondersteuning voor de patiënt én zijn naasten;
  • er is begeleiding bij existentiële vragen, vragen over de zin van het leven, vragen als 'waarom ik?';
  • autonomie van de patiënt.

 

Deze website geeft informatie over twee Netwerken Palliatieve Zorg in Noord Oost Brabant, te weten:

Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard en Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Meierijstad-Uden

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)