Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Kwaliteitskader Palliatieve zorg 2017

In Oktober 2017 is het kwaliteitskader palliatieve zorg nederland uitgekomen. Hierin staat eenduidig voor alle zorgverleners beschreven waar goede palliatieve zorg in nederland aan moet voldoen.

klik hier voor meer informatie over de totstandkoming van het kwaliteitskader.

klik hier voor de pdf versie van het kwaliteitskader.