Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Samenwerkingsafspraak palliatieve zorg voor mensen met nierfalen

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Meierijstad-Maashorst zijn de ‘regionale samenwerkingsafspraken’ tot stand gekomen. Hieronder vindt u deze samenwerkingsafspraken met daarbij behorende onderleggers.

Deze regionale samenwerkingsafspraken gelden voor alle medewerkers van: ziekenhuis Bernhoven, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werkzaam binnen de regio Oss-Meierijstad-Maashorst.

Hieronder treft u de regionale samenwerkingsafspraken aan met de daarbij behorende documenten.

De onderleggers zoals in het stroomschema opgenomen zijn met links in het stroomschema te openen.