Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuistiekbesprekingen

Het Netwerk organiseert twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. Dit najaar vindt de openbare casuïstiekbespreking plaats op 23 april van 19.00 – 21.30 uur. Het thema is ALS in de palliatieve fase.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt later.

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen