Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuistiekbesprekingen

Het Netwerk organiseert twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. Dit najaar vindt de openbare casuïstiekbespreking plaats op 5 november van 19.00 – 21.30 uur. Het thema is nog niet bekend.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt later.

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen

Casuïstiek/thema bespreking op 23 april in de Rots in Boxtel 
Op 23 april woonden verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en vrijwilligers werkzaam in palliatieve terminale zorg de presentatie bij over ALS. De presentatie was in handen van Drs. ir. Carel Veldhoven, kaderarts palliatieve zorg, lid palliatief consultatieteam RadboudUmc Nijmegen en voorzitter van de PALS ( PATZ groep in Nijmegen) samen met  Marga Jeuken, wijkverpleegkundige en consulent palliatieve zorg van het ALS-team van TVN Zorgt.  Zij werkt 18 jaar  met ALS cliënten in samenwerking met revalidatieteam Radboud en deelnemer van de PALS.
Leon 61 jaar (zelf patiënt met ALS , diagnose sinds 2 jaar) deelde met de sprekers en aanwezigen zijn ervaringen. Lees hier de presentatie van deze bijeenkomst.