Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuistiekbesprekingen

Het Netwerk organiseert twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. Dit najaar vindt de openbare casuïstiekbespreking plaats op 23 november van 19.00 – 21.30 uur. Het thema is deze keer Palliatieve Zorg bij mensen met dementie.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt later.

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen

Casuïstiek/thema bijeenkomst COPD  20 april 2023

Heb je jezelf weleens de vraag gesteld als de dood nabij is, wat belangrijk voor je is, wat wil je nog?

Aandacht voor de dood maakt dat je je leven zorgvuldiger leeft en heel soms mooier leeft.

Hiermee werd de avond geïntroduceerd, daarna werden  de domeinen van palliatieve zorg besproken vanuit één patiënt bezien. Deze patiënt kwam tijdens de hele presentatie terug.

Tijdens deze avond werden 60 toehoorders uit verschillende zorgorganisaties meegenomen door de sprekers Joke Spierings (longverpleegkundige JBZ en Regien Kievits ( kaderhuisarts astma & copd ) in de begeleiding van een COPD patiënt.

Er was aandacht voor het proactieve zorgplan, het plan om te gebruiken in de laatste levensjaren om samen met de patiënt stil te staan bij wensen, behoeftes en voorkeuren. Een belangrijk onderwerp wat werd uitgelicht tijdens de bijeenkomst was dat niet het sterven centraal staat maar het leven van de patiënt.

Joke en Regien vulden elkaar aan vanuit de begeleiding longverpleging in het ziekenhuis en vanuit huisartsen perspectief.

Er werden veel vragen gesteld en veel informatie gedeeld.

Een interactieve leerzame avond voor verschillende professionals maar ook vrijwilligers die werken met palliatieve patiënten met COPD.