Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuistiekbesprekingen

De Zorg ontmoet De Uitvaartzorg

We gaan op een interactieve manier met zorgmedewerkers in gesprek. Wat doet een overlijden met een zorgmedewerker? Hoe gaat de uitvaartverzorger om met zijn/haar emoties? Hoe mag je professioneel rouwen en hoe stel jij je op t.o.v. van collega’s en/of nabestaanden?

Delen is helen

Benoemen ‘wat het was’ en erkennen wat je voelt. Met interactie tussen een zorgmedewerker en een rouwdeskundige met vragen en voorbeelden uit het veld.

Programma:

Datum: donderdag 01-12-2022
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.15 uur
Locatie: Uitvaartcentrum Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1, 5253 VN Nieuwkuijk

Introductie:

• Introductie DELA medewerker en een rouw- en trauma deskundige
• Wat doet de dood / rouw m.b.t. onze professie
• Uitleg traumatisch verliesCasussen
• Interactie tussen zorgmedewerkers en een rouw- trauma deskundige

Einde: 21.00 uur

Gelegenheid om na te praten tot 21.30 uur

Aanmelden?

Stuur een mail naar: info@netwerkpalliatievezorg.info

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen