Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Samenwerkingsafspraak palliatieve zorg bij hartfalen

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard zijn de ‘regionale samenwerkingsafspraken’ tot stand gekomen. Hieronder vindt u deze samenwerkingsafspraken met daarbij behorende onderleggers. Deze regionale samenwerkingsafspraken gelden voor alle medewerkers van: Jeroen Bosch Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werkzaam binnen de regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.

Hieronder treft u de regionale samenwerkingsafspraken aan met de daarbij behorende documenten. De onderleggers zoals in het stroomschema opgenomen zijn met links in het stroomschema te openen.