Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Palliatieve sedatie

Samenwerkingsafspraak palliatieve sedatie

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard zijn de ‘regionale samenwerkingsafspraken’ tot stand gekomen. Hieronder vindt u deze samenwerkingsafspraken met daarbij behorende onderleggers.

Deze regionale samenwerkingsafspraken gelden voor alle medewerkers van: Jeroen Bosch Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werkzaam binnen de regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.

Hieronder treft u de regionale samenwerkingsafspraken aan met de daarbij behorende documenten.

De onderleggers zoals in het stroomschema opgenomen zijn met links in het stroomschema te openen.

 

Regionale samenwerkingsafspraak palliatieve sedatie regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard

Deze regionale samenwerkingsafspraak geldt voor alle medewerkers van: Jeroen Bosch Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen binnen de regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard.