Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Gesprek in de laatste levensfase

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als artsen en andere hulpverleners vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk. Een open, tijdig en goed contact helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven en sterven. Dit geeft patiënten meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid. Artsen horen de keuze tot het stoppen met behandelen te bespreken als genezing niet meer mogelijk is.

Inmiddels zijn er landelijk handreikingen en instrumenten ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het aangaan van het gesprek over de laatste levensfase. Hieronder een overzicht gerangschikt naar doelgroep.

Voor hulpverleners

  • In de voorlichtingsvideo ‘Gewoon dood’ vertellen huisartsen wat er gebeurt van het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is. De DVD is gratis te bestellen op www.gewoondood.nl/ 
  • De handreking ‘Tijdig praten over het overlijden biedt artsen houvast bij het bespreken van dit onderwerp met patiënten.
  • STEM staat voor STerven op Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de zorg.
  • Samen bouwen aan vertrouwen, handvaten voor gesprekken voor zowel de zorgverlener als de patiënt.
  • Informatie over verwijzing naar geestelijke zorg. Klik hier voor de folder voor verwijzers.

Voor patiënten en naasten