Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Patiënten en naasten

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

 • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
 • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan deze klachten te doen?
 • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
 • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over:

 • Lichamelijke veranderingen of klachten, als pijn en benauwdheid.
 • Psychisch veranderingen en klachten, zoals angst en depressie.
 • Sociale veranderingen, hoe gaat u bijvoorbeeld met uw omgeving om, uw partner of uw kinderen.
 • Spiritueel, zoals wat is de zin van het leven en mijn leven, of waarom ik en waarom nu?
 • Regie, hoe kunt u regie houden, wat kunt u regelen of vastleggen.
 • Zorg, welke zorg is mogelijk en door wie.
 • Afscheid, met informatie over de stervensfase, uitvaart, rouw en nazorg.

Mocht uw vraag niet beantwoord worden met de informatie op deze site, neem dan contact op met uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige. Zij zullen u graag verder helpen.

Zorgverleners in uw regio

Er zijn verschillende zorgverleners die u kunnen helpen. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat graag het liefst naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Zorgverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af. Onder  ‘zorg in uw regio‘ vindt u alle aanbieders van palliatieve zorg in deze regio terug.

Palliatieve zorg

Het is ingrijpend om te horen dat beter worden niet meer mogelijk is. Om klachten te verlichten en lijden te voorkomen wordt palliatieve zorg geboden. Hierbij is de zorg en behandeling gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven door het verlichten van klachten en verzachten van lijden. Naast de zorg voor lichamelijke klachten is er ook aandacht voor het dagelijks leven en de veranderingen hierin. Voor ondersteuning bij verwarring en verdriet. Voor behoefte aan begrip en informatie. En voor begeleiding bij vragen over spiritualiteit, zingeving en afscheid nemen. Vaak zijn er veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken bij mensen in deze fase van hun leven.

Op deze website vind u informatie over palliatieve zorg en de palliatieve zorgverlening in uw regio.