Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Zorgverleners

Algemeen

Bent u als professionele zorgverlener werkzaam in onze regio, dan vindt u  in het menu verschillende thema’s welke wij als netwerk palliatieve zorg aanbieden ter ondersteuning en bevordering van de kwaliteit van zorg. Het grootste deel van de informatie, procedure’s etc. is samengesteld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals uit de regio.

Zijn er thema’s die ontbreken, informatie die volgens u niet volledig is of heeft u andere tips/ opmerkingen, mail ons deze dan gerust via info@netwerkpalliatievezorg.info

Voor meer informatie over het netwerk klik hier.

Palliatief advies team

In de regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard is ter consultatie een transmuraal regionaal palliatief advies team bereikbaar (PAT). De bereikbaarheid van het PAT betreft professionele collegiale consultatie, bereikbaar voor verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, specialisten-ouderengeneeskunde en GGZ-artsen in de regio. De dienstdoende collega van het PAT geeft enkel advies en neemt dus niet de behandeling over.

Het PAT is bereikbaar via 06-23485368 (buiten kantoortijden 0900-2971616)

Het PAT team vloeit voort uit de samenwerking met het regionaal netwerk palliatieve zorg ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en de zorgorganisaties in de regio, en wordt geadviseerd door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

Meer informatie over het Transmuraal Palliatief advies team ’s Hertogenbosch

PalliArts

PalliArts is een landelijke gratis App die gemaakt is door de netwerken i.s.m. het IKNL.

Hierin is naast alle landelijke informatie zoals de richtlijnen van Pallialine ook al onze regionale informatie terug te vinden zoals de contactgegevens van zorgorganisaties uit onze regio, maar ook  is te zien waar er palliatieve bedden vrij zijn en zijn ook onze regionale samenwerkingsafspraken en procedures terug te vinden zodat u altijd overal alles bij de hand heeft.

Voor meer info over PalliArts klik hier.