X
Regionale samenwerkingsafspraak palliatieve pijn

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard zijn de 'regionale samenwerkingsafspraken' tot stand gekomen. Hieronder vindt u deze samenwerkingsafspraken met daarbij behorende onderleggers.

Deze regionale samenwerkingsafspraken gelden voor alle medewerkers van: Jeroen Bosch Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werkzaam binnen de regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard. 

Hieronder treft u de regionale samenwerkingsafspraken aan met de daarbij behorende documenten.

De onderleggers zoals in het stroomschema opgenomen zijn met links in het stroomschema te openen.

Klik hier voor de afdrukversie van het stroomschema inclusief de toelichting. 

Samenwerkingsafspraak Pijn

Patient geeft (opnieuw pijn aan en/ of gebruikt pijnmedicatie) Verpleegkundige/ Verzorgende Arts/ Specialist/ specialistouderengeneeskunde (SO) Verpleegkundige/ verzorgende/ arts/ specialist Verpleegkundige/ verzorgende koppelt de uitkomsten Behandelend arts /VS stelt pijndiagonse Overweeg naast mediacatie: Radiotherapie/ hormanale- en chemotherapie Verpleegkundige/ verzorgende start met 2 x daagse Dagelijkse evaluatie effectiviteit pijnbehandeling aan de hand van pijnregistratie Landelijk Pijnanamnese Handleiding Pijnanamnese Patientinformatiefolder 'Het meten van pijn' Patientenfolder feiten/fabels bij morfine gebruik Pijnobservatieschaal patient met uitingsbeperkingen Landelijke richtlijn Pijn/ CBO richtlijn Pijn kanker Regionale pijnkaart Procedure inzet subcutante pomp Transmuraal palliatief advies team, kantoortijden: 06 - 23485368 Regiokaartje verpleegtechnische teams Transferpunt Huisartsenpost HAP

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)