Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Praatkaart

Denk jij wel eens na over wat je wil als de dood nabij is? Wat dan echt belangrijk voor je is in je leven? Welke zorg je wel of juist niet meer wil als de dood nabij is. En zo ja, weten je naasten en je huisarts wat jouw wensen en behoeften zijn? Praten over wat voor jou belangrijk is, maakt praten over de dood makkelijker.

De praatkaart is ontwikkeld om het gesprek over leven en dood te vereenvoudigen. Het is een laagdrempelig middel om als professional het gesprek met de client te start over wat belangrijk is in de laatste levensfase.

Klik hier voor de afdrukversie.

De papieren versie van de praatkaart is op te vragen bij het Netwerk palliatieve zorg: info@netwerkpalliatievezorg.info