Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Vrijwilligers in de palliatieve zorg

In de regio zijn een aantal vrijwilligersorganisaties actief voor ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg of andere betrokken zorgverleners. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.

De zogenaamde VPTZ-vrijwilligers (Vrijwllige Palliatieve Terminale Thuiszorg) bieden hulp bij u thuis of  in de instelling waar u verblijft. Zij bieden onder andere hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. De vrijwilligers verrichten geen medisch, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Zij vullen datgene aan wat familie en vrienden zelf doen. Door deze ondersteuning krijgen naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

De vrijwilligers hebben allemaal een cursus gevolgd over palliatieve zorg en worden voortdurend bijgeschoold.

De vrijwilligersorganisaties die in de regio Oss-Meierijstad-Maashorst actief zijn, zijn:

VPTZ Uden/Veghel
T: 0413-820305
E: info@svptz.nl
W: www.svptz.nl

Thuiswaken/VPTZ (valt onder koepelorganisatie Oase – hospice en thuiszorg)
T: 0412-614442
E: coordinator@hospicedeoase.nl
W: www.oaseoss.nl