Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Vrijwilligers in de palliatieve zorg

In de regio zijn een aantal vrijwilligersorganisaties actief voor ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg of andere betrokken zorgverleners. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.

De hulp kan door de zieke zelf aangevraagd worden, maar ook door familie, buren of vrienden. De aanvraag voor extra ondersteuning gebeurd ook vaak door de thuiszorg of huisarts.

VPTZ

De zogenaamde VPTZ-vrijwilligers (Vrijwllige Palliatieve Terminale Thuiszorg) bieden hulp bij u thuis of in de instelling waar u verblijft. Zij bieden onder andere hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. De vrijwilligers verrichten geen medisch, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Zij vullen datgene aan wat familie en vrienden zelf doen. Vrijwilligers willen “er zijn” voor de zieke en voor de naasten. Zo krijgen deze mantelzorgers de gelegenheid eens rust te nemen of iets voor zichzelf te doen, thuis of buiten de deur. De vrijwilligers hebben allemaal een cursus gevolgd over palliatieve zorg en worden voortdurend bijgeschoold.

VPTZ ‘s-Hertogenbosch en omgeving

T: 085 – 0025 310
E: info@vptzregiodenbosch.nl
W: www.vptzregiodenbosch.nl

VPTZ Bommelerwaard

M: 06 10 49 41 20
E: info@vptz-bommelerwaard.nl
W: www.vptz-bommelerwaard.nl

Nabij/VPTZ Boxtel e.o.

Naast de VPTZ vrijwilligers zijn er in de regio ook palliatief spiritueel vrijwilligers beschikbaar via de stichting Nabij. Nabij is een vrijwilligersorganisatie die los van politieke- of geloofsovertuiging ondersteuning biedt aan mensen in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde die door ouderdom of ziekte in hun laatste levensfase zijn beland.

Stichting Nabij