X
Huisbezoeken in de palliatieve fase

Als u te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent ontstaan er veel emoties en onzekerheden. Slecht nieuws horen betekent niet dat u structureel zorg nodig heeft en dus regelmatig contact heeft met een zorgverlener. Hierdoor is de kans groot dat u en/of uw naasten met veel vragen blijft rondlopen. 

U kunt één of meerdere huisbezoeken aanvragen met een wijkverpleegkundige of verpleegkundige palliatieve zorg. Deze huisbezoeken worden ook wel continuïteitshuisbezoeken genoemd.  Met een continuïteitshuisbezoek kan worden voorkomen dat u en uw naasten onnodig lang met vragen of problemen blijven rondlopen. De wijkverpleegkundige of verpleegkundige palliatieve zorg helpt u om inzicht te krijgen in het ontstaan van mogelijke klachten en de wijze waarop u met deze klachten kunt omgaan. Zowel lichamelijke klachten als problemen van psychische aard kunnen aandacht krijgen. Onderwerpen die ter sprake komen, zijn onder andere:

  • Zelfredzaamheid, draaglast en draagkracht.
  • Het voorkomen en bestrijden van pijn, vermoeidheid, verminderde eetlust en andere lichamelijke ongemakken.
  • Omgaan met verdriet en onzekerheid.
  • Omgaan met levensvragen.
  • Communicatie met andere zorgverleners.
  • Voorzieningen in de palliatieve zorg.

Deze gesprekken zijn gratis,  er wordt een indicatie AIV aangemaakt. In de regio 's Hertogenbosch-Bommelerwaard wordt het continuiteitshuisbezoek aangeboden door Pantein, Vivent, Santé partners, Zorgroep Elde/Maasduinen, Cura Exellent, Vughterstede, Buurtzorg, Thuisbasis Brabant en Brabantzorg. Huisbezoeken kunnen aangevraagd worden door de casemanager oncologie van het ziekenhuis, huisarts of de cliënt/naaste zelf. Tijdens het eerste huisbezoek wordt de behoefte geinventariseerd en samen met cliënt/naaste besproken wat wenselijk is.kan de wijkverpleegkundige andere zorgverleners inschakelen of u helpen om de voor u juiste zorgmogelijkheden te kiezen.

 

 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)