Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Consortium

Het netwerk palliatieve zorg regio Oss-Meierijstad-Maashorst is deelnemer van het consortium palliatieve zorg zuid oost (Palzo).

Doel consortium

Het Consortium is het middel om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren binnen een bovenregionale structuur. Het doel is om door middel van een programmatische en cyclische aanpak de pijlers zorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden. Het Consortium
volgt de 4 thema’s van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

  1. bewustwording en cultuur,
  2. organisatie en continuïteit van zorg,
  3. zorginhoudelijke innovatie
  4. en patiëntenparticipatie.

Over consortium Palliatieve Zorg Zuid Oost

Consortium PalZO (Palliatieve zorg ZuidOost) is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 10 netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, ROC’s, Hogescholen en IKNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland en Noord Brabant en de kop van Noord Limburg. Een klankbordgroep van patiënten en naasten, begeleid door Zorgbelang, is betrokken bij een aantal projecten in het consortium.

Het consortium is opgericht in het kader van het Nationaal programma palliatieve zorg en is gebaseerd op een aantal gedeelde waarden die direct betrekking hebben op het centraal stellen van de patiënt en zijn naasten.

Onze waarden

  • De patiënt is het centrum van ons handelen
  • Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruitzien
  • Wij werken vanuit wederzijds respect continu aan uitstekende onderlinge verbindingen
  • Wij organiseren regionaal; met behoud van menselijke maat en slagkracht
  • Wij organiseren deskundigheid en houden de balans tussen state-of-the-art kennis en werkend pragmatisme