Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Consortium

Consortium

Het netwerkpalliatieve zorg regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard is deelnemer van het consortium palliatieve zorg zuid oost (Palzo).

Wat is het consortium

Om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren is in 2014 een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning. Het Nationaal Programma Palliatieve zorg gaat zich richten op kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg door kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Dit programma wordt uitgevoerd door ZonMw. Een van de onderdelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg is het oprichten van regionale samenwerkingsverbanden, de consortia palliatieve zorg. Landelijk worden zeven consortia palliatieve zorg opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, netwerken palliatieve zorg, onderwijs en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).
In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties.

Consortia in nederland

 1. Consortium Noord-Holland en Flevoland (regio met AMC en VUmc)
 2. Consortium Limburg en Zuidoost Brabant (regio met MUMC)
 3. Consortium NoordOost (regio met UMCG)
 4. Consortium Propallia (regio met LUMC)
 5. Consortium Septet (regio met UMCU)
 6. Consortium Zuid-Oost (regio met Radboudumc)
 7. Consortium Zuid-West Nederland (regio met Erasmus MC)

Doel Consortium

Het Consortium is het middel om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren binnen een bovenregionale structuur. Het doel is om door middel van een programmatische en cyclische aanpak de pijlers zorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden. Het Consortium
volgt de 4 thema’s van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

 1. bewustwording en cultuur,
 2. organisatie en continuïteit van zorg,
 3. zorginhoudelijke innovatie
 4. en patiëntenparticipatie.