X
Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden. 

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare casuïstiekbesprekingen

De eerstvolgende Themabijeenkomst/casuistiekbespreking vindt plaats op dinsdag 12 april 2022 met als thema: Palliatieve Sedatie in de Praktijk

Locatie: Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel. 

Aanmelden is mogelijk middels dit inschrijfformulier. 

 

 

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen


 

Op donderdag 14 november 2019 vond de themabijeenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard in samenwerking met de DELA plaats. Het was een interessantie informatiebijeenkomst voor medewerkers van de bij het Netwerk aangesloten organisaties die direct na overlijden bij een overledene zijn tot aan het bezoek van de arts en de uitvaartondernemer. 

Als thema stond deze avond centraal: De laatste zorg

In de presentatie ging de DELA ondermeer in op de volgende vragen:  
Hoe kunt  u het beste omgaan met het lichaam? Wat gebeurt er nadat een uitvaartonderneming is geweest? Nabestaanden ervaren vaak veel onrust en hebben vragen over de keuzes die ze moeten maken en wat er met hun dierbare gebeurt.
Een goede afstemming tussen u en een uitvaartondernemer komt een familie ten goede en daarmee ook de opbaring en uiteindelijk het rouwproces. De avond vond plaats in het Crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk.

Voor de presentatie van deze bijeenkomst klik hier

 

Terugblik eerdere themabijeenkomsten:  

2019

Op donderdag 11 april 2019 vond de openbare casuïstiekbespreking van het Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard plaats. Thema van de avond was: Kanker en de palliatieve fase.

Voor een terugblik op deze avond klik hier


 

 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)