X
Zorgverleners

Algemeen

Bent u als professionele zorgverlener werkzaam in onze regio, dan vind u hier in het menu links verschillende thema's welke wij als netwerk palliatieve zorg aanbieden ter ondersteuning en bevordering van de kwaliteit van zorg. Het grootste deel van de informatie, procedure's etc. is samengesteld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals uit de regio.

ZIjn er thema's die ontbreken, informatie die volgens u niet volledig is of heeft u andere tips/ opmerkingen, mail ons deze dan gerust via info@netwerkpalliatievezorg.info.

Voor meer info over het netwerk klik hier.

 

ZORG IN DE LAATSTE LEVENSJAREN/JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLAATS

Het komt nog te vaak voor dat mensen te laat nadenken over de dood. Denk jij na over wat je wil als de dood nabij is? Bijvoorbeeld over waar je wilt sterven en welke zorg je wil in de tijd daarvoor? Stel het gesprek hierover niet uit maar maak het onderdeel van je leven. Laat je dierbaren en zorgverleners weten wat belangrijk voor je is. Praten over de dood en de zorg die je wil, hoort bij het leven. Lees meer

Via deze www.jbz.nl/zorgindelaatstelevensjaren.  kom je bij meer informatie over dit onderwerp. Bijvoorbeeld hoe er in Den Bosch en omgeving door verschillende (zorg)organisaties wordt samengewerkt.

 

Consultatieteam

In de regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard is ter consultatie een transmuraal regionaal palliatief advies team bereikbaar (PAT).  De bereikbaarheid van het PAT betreft professionele collegiale consultatie, bereikbaar voor verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, specialisten-ouderengeneeskunde en GGZ-artsen in de regio. De dienstdoende collega van het PAT geeft enkel advies en neemt dus niet de behandeling over.

Het PAT is bereikbaar via 06-23485368 (buiten kantoortijden 0900-2971616)

Het PAT team vloeit voort uit de samenwerking met het regionaal netwerk palliatieve zorg  's-Hertogenbosch-Bommelerwaard en de zorgorganisaties in de regio, en wordt geadviseerd door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

 

Meer informatie over het Transmuraal Palliatief advies team 's Hertogenbosch

 

PalliArts

PalliArts is een landelijke gratis App die gemaakt is door de netwerken i.s.m. het IKNL. 

Hierin is naast alle landelijke informatie zoals de richtlijnen van Pallialine ook onze al onze regionale informatie terug te vinden zoals de contactgegevens van zorgorganisaties uit onze regio, maar ook  is te zien waar er palliatieve bedden vrij zijn en zijn ook onze regionale samenwerkingsafspraken en procedures terug te vinden zodat u altijd overal alles bij de hand heeft.

Voor meer info over PalliArts klik hier.

 

Praktijkteam VWS

Er is door het ministerie van VWS een praktijkteam opgericht voor zorgprofessionals in de palliatieve zorg om knelpunten op het gebied van organisatie en financiering door te melden. klik hier voor meer informatie.

Het team is bereikbaar via meldpunt@juisteloket.nl en 030-7897878

 

 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)