Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Signaleringskaart Palliatieve zorg

Om de kwaliteit van leven van patënten in de palliatieve fase zo veel mogelijk te kunnen verbeteren is het van groot belang dat symptomen vroegtijdig gesignaleerd worden. De zorgverlener inventariseert samen met de patënt en diens naasten de waarden, wensen en behoeften en gewoonten die van belang zijn voor het vergroten of behouden van het welbevinden.

Naast de kennis van symptomen is het van groot belang dat er optimale samenwerking plaatsvindt tussen verschillende disciplines waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise. Overleg met de behandelaar waar nodig en schakel zo nodig andere disciplines in bijvoorbeeld: fysiotherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog.

1. Fysieke dimensie

Doel is om met de behandeling de symptoomlast te verlagen tot een voor de patiënt acceptabel niveau

2. Psychische dimensie

Aandacht voor de psychische gevolgen van een levensbedreigende aandoening. Psychische klachten kunnen fysieke symptomen zoals misselijkheid, kortademigheid en slapeloosheid veroorzaken, fysieke symptomen kunnen angst en somberheid verergeren.

3. Sociale dimensie

Aandacht hebben voor de sociale context en wat van belang is voor het sociaal welbevinden van de patiënt en diens naasten.

4. Spirituele dimensie

5. Stervensfase

Herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt en goede communicatie hierover met de patiënt en diens naasten

6. Verlies en rouw

De patiënt, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers ervaren passende aandacht voor verlies en (anticipatoire) rouw.