X
Euthanasie en palliatieve sedatie

Euthanasie

Bij euthanasie dient een arts dodelijke medicijnen toe aan een patiënt met als doel een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie. De patiënt neemt dan zelf dodelijke medicijnen in.

In de euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden.

Voor uitgebreide informatie over euthanasie verwijst het Netwerk u naar de website van de rijksoverheid. Hierin is duidelijke informatie opgenomen over wat onder andere in de wet beschreven is over de uitvoering van euthanasie. Ook staat hier benoemd wat niet verstaan wordt onder euthanasie. Neem voor meer informatie contact op met uw huisarts.

 

Palliatieve sedatie

Wanneer u onbehandelbare klachten heeft in de laatste fase, kan het zijn dat uw arts voorstelt om palliatieve sedatie toe te passen. Palliatieve sedatie betekent dat de arts uw bewustzijn verlaagt met medicijnen.

klik hier voor de folder.

Voor meer informatie neem contact op met uw behandelend (huis)arts.

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)