X
Thema/Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare thema/casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare thema/casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden. 

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare thema/casuïstiekbesprekingen

Casuistiek/thema bijeenkomst op 9 november  Zorg voor de zorgenden

Crematorium Dela Uden. Nadere informatie over aanmelden volgt.

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen

Op dinsdag 19 november 2019 stond de themabijeenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Meierijstad-Uden in samenwerking met de Dela gepland specifiek voor medewerkers van de bij het Netwerk aangesloten organisaties die direct na overlijden bij een overledene zijn tot aan het bezoek van de arts en de uitvaartondernemer. 

Thema deze avond was: De laatste zorg

Tijdens de avond is ondermeer ingegaan op de volgende vragen:  
Hoe kunt u het beste omgaan met het lichaam? Wat gebeurt er nadat een uitvaartonderneming is geweest? Nabestaanden ervaren vaak veel onrust en hebben vragen over de keuzes die ze moeten maken en wat er met hun dierbare gebeurt.
Een goede afstemming tussen professionals en een uitvaartondernemer komt een familie ten goede en daarmee ook het uiteindelijke rouwproces. De avond vond plaats in het Crematorium Uden. 

Voor de presentatie van de bijeenkomst klik hier

 

Terugblik eerdere themabijeenkomsten

Voorjaar 2019

Dit voorjaar vond de themabijeenkomst plaats op donderdag 23 mei 2019  met als thema : Kanker en de palliatieve fase

 

 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)