X
Nieuws

Bij stervensbeslissingen geeft stem van patiënt richting

23-6-2020

Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving. En nadrukkelijker gebruik maken van de ervaringen van patiënten en hun organisaties. Geef die een vooraanstaande plek bij de inrichting en de uitvoering van de palliatieve zorg voor de komende tijd. Dit is een greep uit de tien aanbevelingen die aan deze materie toegewijde zorgverleners en elf hoogleraren hebben gedestilleerd uit de ervaringen in de afgelopen coronamaanden. 

Onder voorzitterschap van prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder van Palliatieve zorg Nederland, wisselden de zorgverleners en professoren meest actuele inzichten en urgenties uit en toetsten deze bij elkaar. Snel ontsluiten van hun kennis was het doel. Dat deden ze op Palliaweb. Er moet hen nu nog iets van het hart: tien aanbevelingen. Ze adresseren deze aan alle bestuurstafels in zorg, openbaar bestuur en veiligheid. Lokaal op te pakken, maar zeker ook regionaal en landelijk. 

‘Zorgverleners met kennis van palliatieve zorg op het netvlies bewaken de wensen van de patiënt, zo nodig ook in relatie tot familie en behandelaars. Ze staan voor eerlijke, respectvolle en zo tijdig mogelijke informatie over belangrijke beslissingen in behandeling en zorg. Die zorgpraktijk ondersteunen, daarbij heeft iedereen baat. Alle patiënten en naasten voorop. Daarop zijn onze aanbevelingen gericht,’ aldus Saskia Teunissen. 

Top 10 aanbevelingen (pdf)

Vacature senior communicatieadviseur Fibula

8-6-2020

Ben jij een zelfstandige senior communicatieadviseur die het leuk vindt om vanuit jouw expertise bij te dragen aan het neerzetten van een nieuwe organisatie? Ben je een echte verbinder die graag de samenwerking op zoekt met collega’s binnen én buiten de organisatie? Help jij ons Fibula te positioneren en zo de palliatieve netwerkzorg binnen Nederland te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Senior communicatieadviseur

32 uur per week

Utrecht

De organisatie

De activiteiten van Fibula en IKNL ter ondersteuning van de organisatie van de palliatieve Zorg in Nederland worden per 1 juli 2020 gebundeld en samen ondergebracht in Fibula. Door vanuit één organisatie te werken, ontstaat er synergie en meer slagkracht. Vanuit lidmaatschap van de coöperatie PZNL wordt bijgedragen aan de gewenste samenwerking en verbinding binnen de palliatieve zorg.

Fibula heeft als missie om zorgorganisaties en (in)formele zorgverleners te helpen bij het realiseren van:

 • beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede palliatieve zorg
 • coördinatie en continuïteit van zorg
 • een vanzelfsprekende samenwerking tussen de generalistische en specialistische palliatieve zorgverlener

Fibula treedt op als samenwerkingspartner voor de (boven)regionale samenwerkingsverbanden, de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia palliatieve zorg, en adviseert en ondersteunt hen op inspirerende en daadkrachtige wijze bij hun doorontwikkeling. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de adviezen van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg geven hierbij richting. Fibula gaat op 1 juli 2020 van start.
 

PZNL

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen en overal in Nederland dezelfde kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg aan te kunnen bieden. IKNL, Fibula en stichting Palliatieve Thuiszorg Nederland ( PaTz) zijn de eerste leden van PZNL. PZNL beschikt over een team van vaste medewerkers, waaronder communicatieadviseurs. Je werkt in je rol nauw samen met de communicatieadviseurs van PZNL, IKNL Palliatieve Zorg en PaTz.
 

De functie

Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor zowel de in- als externe communicatie voor Fibula. We zoeken een communicatieadviseur die voldoende senior is om binnen Fibula en in het construct van de coöperatie de regie rond communicatievraagstukken te pakken. Je bent gesprekspartner voor Bestuurder, Managing Director en medewerkers. We verwachten van jou een visie op de wijze waarop communicatie kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering en optimale organisatie van de palliatieve zorg.

Om de synergie te bereiken die beoogd is met de integratie van activiteiten van IKNL en Fibula, denk je actief mee over de vraag hoe communicatie daar een rol in kan spelen. Je hebt daarbij oog voor de behoeften van de medewerkers van Fibula.

Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage in het positioneren en neerzetten van de nieuwe Fibula-organisatie. Je krijgt de ruimte om het communicatiebeleid vorm te geven en de website en informatiekanalen verder door te ontwikkelen.  

Je zoekt de verbinding met het veld en zorgt er voor dat Fibula als gewaardeerde samenwerkingspartner wordt gezien door de consortia, netwerken en consulenten. Ook zoek je actief de samenwerking op met PZNL en IKNL en ondersteun je de netwerkcoördinatoren op het gebied van communicatie.
 

Je bent:
 • gesprekspartner en strategisch communicatieadviseur voor: Bestuurder, Managing Director en medewerkers van Fibula
 • sparringpartner van (senior) communicatieadviseurs van IKNL en PZNL en PaTz

Ervaringen van zorginstellingen met de zelfevaluatie palliatieve zorg in beeld

25-5-2020
Wat gaat al goed, wat kan nog beter?

De zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk.

Om organisaties hier een beeld bij te geven, zijn er drie filmpjes met ervaringsverhalen over de zelfevaluatie palliatieve zorg gemaakt van respectievelijk een ziekenhuis, een verpleeghuis en een thuiszorgorganisatie. Aan het woord komen zorgverleners en de rol van de netwerkcoördinator wordt toegelicht. De filmpjes geven een beeld van het doel, de werkwijze en wat het uitvoeren van de zelfevaluatie hen heeft opgeleverd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de netwerkcoördinator palliatieve zorg in de eigen regio.

 

Vacatures: twee adviseurs palliatieve zorg

20-5-2020

Ben jij gedreven om zorg voor mensen in de palliatieve fase te verbeteren? Ben je enthousiast, verbindend en ondernemend en wil je bijdragen aan de organisatie en kwaliteit van consultatievoorziening en de inzet van gespecialiseerde zorgverleners in de palliatieve zorg?

 

Twee Adviseurs Palliatieve Zorg
Voor werkgebieden Midden-Nederland en Zuidwest-Nederland
Beiden ca. 32 uur per week

 

Voor de palliatieve zorg is sinds 2003 een consultatievoorziening beschikbaar. Deze voorziening biedt ondersteuning aan de generalistische zorgverlener, die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd en advies en morele support kan gebruiken van een zorgverlener met een specialisatie in palliatieve zorg. Deze waardevolle voorziening wordt landelijk dekkend 24/7 uitgevoerd door 329 consulenten uit 35 consultatieteams.

Je maakt onderdeel uit van het landelijk team adviseurs dat in nauwe afstemming met de consulenten zorgdraagt voor de organisatie van deze consulatievoorziening in Nederland. Elke adviseur heeft daarbij zijn of haar eigen regionale werkgebied. Daarnaast werkt het team van adviseurs gezamenlijk aan de inhoudelijke doorontwikkeling en duurzame inbedding van een brede en vanzelfsprekende inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde hulpverlener in de palliatieve zorg.

In deze functie:
 • ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de consultatievoorziening, je ondersteunt consultatieteams bij personele inzet, adviseert hen bij beleidsontwikkeling en organisatievraagstukken; je werkgebied is Midden-Nederland (provincies Utrecht, Noord- Holland en Zuid-Holland) of Zuidwest-Nederland (provincies Zuid Holland en Zeeland);
 • bouw je een netwerk van waardevolle relaties op met consulenten, hun werkgevers, (wetenschappelijke) beroepsverenigingen, expertisecentra palliatieve zorg, netwerken palliatieve zorg en andere relevante partijen;
 • werk je aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de telefonische consultatievoorziening naar de vanzelfsprekende inzet van gespecialiseerde zorgverleners vanuit een schakelfunctie tussen praktijk en landelijk beleid;
 • bouw je mee aan de regionale en landelijke community voor in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners;
 • volg je relevante landelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de impact voor de consultatie in de palliatieve zorg;
 • kun je wetenschappelijke kennis en spiegelinformatie toepassen ten behoeve van verbetering van de inzet van de gespecialiseerde zorgverlener, onder andere via de telefonische consultatievoorziening.
   
Wij vragen
 • een relevante academische opleiding in de gezondheidszorg
 • kennis van en ervaring in de palliatieve zorg (pré)
 • organisatietalent en proactiviteit
 • aantoonbare ervaring in een adviesrol en met het opbouwen/inzetten van waardevolle relaties
 • een innemende persoonlijkheid; je staat stevig in je schoenen, bent uitnodigend en doortastend
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • flexibiliteit in werktijden en bereidheid tot reizen; het landelijk team vergadert in Utrecht en je werkgebied behelst Midden-Nederland (provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) of Zuidwest-Nederland (provincies Zuid Holland, Zeeland en Noord-Brabant)
   
Wij bieden
 • een kans om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan palliatieve zorg
 • een stevige klus in een collegiaal team in een professionele en dynamische organisatie
 • een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
 • primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen
 • de functie is ingedeeld in FWG 60 (€ 3072,- tot

Krachtenbundeling netwerkactiviteiten IKNL en Fibula

7-5-2020

Om de samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg nog beter te kunnen ondersteunen bij het verstevigen van netwerkzorg, bundelen Fibula en IKNL definitief hun krachten. Onder de naam Fibula integreren de organisaties hun activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de organisatie van palliatieve zorg. PZNL krijgt door deze samenwerking een sterke partner op het werkgebied netwerkzorg. IKNL palliatieve zorg blijft zich focussen op haar kernactiviteiten: registratie, onderzoek en het delen en duiden van kennis en inzichten.

Het nieuwe Fibula krijgt een nieuw bestuurs- en toezichtmodel met een Raad van Toezicht van 3 leden en een bestuurder. De vacature voor de nieuwe bestuurder is uitgezet. De komende maanden zullen kleine teams werken aan de voorbereiding van de start van de nieuwe organisatie. Samen met de netwerken en consortia zal het nieuwe Fibula inhoud gaan geven aan de samenwerking en de inhoudelijke agenda.

We willen graag samen een goede start maken en kijken uit naar een goede samenwerking!

1345678910Laatste

Theme picker

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)