X
Het Netwerk

Het werkgebied van het netwerk regio Oss-Meierijstad-Uden bestaat uit verschillende gemeenten en heeft betrekking op ongeveer 250.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten Oss, Landerd, Uden, Meierijstad, Boekel en Bernheze.

Algemeen

Al vanaf begin 2004 is in de regio Oss-Meierijstad-Uden een Netwerk Palliatieve Zorg actief. Het Netwerk wordt sinds 1 januari 2017 bemenst door Monique van den Broek, netwerkcoördinator, Lucia van Iersel, beleidsmedewerker, Carolien Raap, medewerker deskundigheidsbevordering en Sandra van ’t Westeinde, secretaresse.

 

De activiteiten binnen het Netwerk en de coördinatieactiviteiten worden enerzijds betaald door VWS uit een landelijke subsidieregeling (de regeling Palliatieve Terminale Zorg/Netwerken palliatieve zorg) en anderzijds worden de activiteiten voortkomend uit het werkplan betaald uit subsidiegelden van derden.

Voor de uitvoering van de activiteiten werkt het Netwerk nauw samen met de zorginstellingen in de regio, met de huisartsen, met de organisaties van vrijwilligers en mantelzorg in de regio van het Netwerk.

 

Doel

Een belangrijk doel van het netwerk is de afstemming en samenwerking bevorderen tussen de verschillende zorgvoorzieningen, beroepsbeoefenaren en vrijwilligers op het gebied van palliatieve terminale zorg door met elkaar:

 • de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg te verbeteren
 • lacunes in deze zorg op te vullen. 

 

Taken

De volgende taken, functies en werkzaamheden ten behoeve van het Netwerk worden door de medewerkers van het Netwerk uitgevoerd:

 • Het blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg.
 • De netwerkcoördinator en de beleidsmedewerkers onderhouden in principe met alle organisaties, die zich op professionele dan wel op vrijwillige basis met deze zorg bezig houden, contact;
 • Het kritisch blijven volgen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg, en hier op inspelen. Te denken valt aan WMO, CIZ, HOV, IKNL, KNMG, Agora, Stichting Fibula, e.a.
 • Het signaleren van zaken met betrekking tot palliatieve zorg op beleidsniveau bij diverse instanties.
 • Coördinatie- en communicatiepunt zijn voor de palliatieve zorg in de regio 
  Oss-Meierijstad-Uden.
 • Het verzorgen van publieksvoorlichting over palliatieve zorg in algemene zin en meer specifiek de mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio Oss-Meierijstad-Uden.
 • Het initiëren en ondersteunen van diverse regionale projecten op het gebied van palliatieve zorg.

Meer informatie

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)