X

Steun en begeleiding bij levensvragen 
 

Subsidieregeling geestelijke zorg in de 1e lijn
Sinds 1 januari 2019 wordt de begeleiding door een geestelijk verzorger in de thuissituatie vergoed via de subsidieregeling geestelijke zorg in de 1e lijn. Hieronder valt ook het bijwonen van multidisciplinair overleg (mdo) in de thuissituatie (bijv. Patz, sociale wijkteams). Uren als docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers valt ook onder de subsidieregeling. 

Professionals en vrijwilligers die gebruik willen maken van scholing door geestelijk verzorgers kunnen hiervoor een aanvraag doen bij het Netwerk Palliatieve Zorg. Dit geldt ook voor verzoeken tot participatie van geestelijk verzorgers in moreel beraad, MDO of PaTz groepen. Voor informatie over de training Omgaan met zingevingsvragen klik hier.  

Geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen. Zij begeleiden mensen, ongeacht geloof of levensovertuiging. 

Voor wie?

  • Thuiswonende ouderen van 50 jaar en ouder
  • Mensen in de laatste levensfase en hun naasten 


Wanneer verwijzen naar een geestelijk verzorger?

Als er sprake is van:

  • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, (naderend) overlijden; 
  • indringende levensvragen: ‘Waarom overkomt mij dit?’ ‘Waarom zou ik nog doorgaan?’ Hoe moet het verder met mijn naasten?
  • eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan;
  • behoefte aan reflectie op het geleefde leven: Wat was van waarde? Hoe ga ik verder?
  • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit

Voor toelichting op indicaties voor verwijziging naar geestelijk verzorger klik hier.

Voor aanvraag van geestelijk zorg kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30u en 12.30u contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen via telefoonnummer   

                                               06 - 22 72 71 10

 

                     

                    Publieksfolder                                                               Folder voor verwijzers

 

Wilt u de folders printen? 

Afdrukversie publieksfolder

Afdrukversie folder voor verwijzers 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)